top of page
Đại Lễ

l

Lễ Tam Bộ Nhất Bái tại Chùa Đức Viên ,San Jose (Hoa Kỳ ) Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu Năm 2017

https://www.youtube.com/watch?v=KlfuwrJUNSk

   Tết Cổ truyền 

Phóng Sự Mùa Xuân Đi Lễ Chùa Đức Viên

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2561
Tại Chùa Đức Viên San Jose ( Hoa Kỳ )

Lễ Húy Nhật Sư Bà Tọa Chủ Chùa Đức Viên -- San Jose -- 2017

Chùa Đức Viên - Đại Lễ Phật Đản 2013

Lễ truyền Tam Quy Ngũ Giới và Bồ Tát Giơí cho Phật Tử nhân ngày giỗ Sư Bà Chùa Đức Viên 

Page Title

bottom of page