Đại Lễ

l

Lễ Tam Bộ Nhất Bái tại Chùa Đức Viên ,San Jose (Hoa Kỳ ) Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu Năm 2017

https://www.youtube.com/watch?v=KlfuwrJUNSk

   Tết Cổ truyền 

Phóng Sự Mùa Xuân Đi Lễ Chùa Đức Viên

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2561
Tại Chùa Đức Viên San Jose ( Hoa Kỳ )

Lễ Húy Nhật Sư Bà Tọa Chủ Chùa Đức Viên -- San Jose -- 2017

Chùa Đức Viên - Đại Lễ Phật Đản 2013

Lễ truyền Tam Quy Ngũ Giới và Bồ Tát Giơí cho Phật Tử nhân ngày giỗ Sư Bà Chùa Đức Viên 

Page Title