top of page

HOẠT  ĐỘNG TỪ THIỆN

       10 Công Đức Phóng Sanh

 

  • 1. Không có nạn đao binh, tránh được tai họa chiến tranh tàn sát

  • 2. Sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh

  • 3. Tránh được thiên tai, dịch họa không gặp các tai nạn

  • 4. Con cháu đông đúc, đời đời xưng thạnh nối dõi không ngừng

  • 5. Chỗ mong cầu được toại nguyện

  • 6. Công việc làm ăn phát triển hưng thạnh gặp nhiều thuận lợi

  • 7. Hợp lòng trời thuận tánh Phật, loài vật cảm ơn, chư Phật hoan hỷ

  • 8. Giải trừ oán hận, các đều ác tiêu diệt, không có lo buồn sầu não

  • 9. Vui hưởng an lành, quanh năm đều được an ổn

  • 10. Tái sanh về cõi trời hưởng phước vô cùng. Nếu có tu Tịnh Độ thì được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc

chu-tieu-phong-sanh (1).jpg
chu-tieu-16050201.jpg

Hoạt động từ thiện Hàng tháng : Bởi công đức phóng sanh bất khả tư nghì như vậy. Chùa Đức Viên phát nguyện mỗi tháng gởi tịnh tài về Việt nam, mua các loài vật để phóng sanh.
Mời chư Phật tử góp phần công đức để hồi hướng cho ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc được nương nhờ công đức này ,người hiện còn được khoẻ mạnh yên vui, người qúa cố siêu sinh Lạc Quốc .
Qúy vị phát tâm phóng sanh xin liên lạc qúi sư cô Ban Hương Đăng  chùa Đức Viên .

adidaphat.jfif
bottom of page