top of page

Thông báo

LỄ TAM BỘ NHẤT BÁI

           TẠI CHÙA ĐỨC VIÊN,

             NGÀY 20/08/2017       

Hạnh tu tam bộ nhất bái có nghĩa là sau 3 bước chân chính niệm là một lần đỉnh lễ năm vóc sát đất. Đó là một phương cách để người Phật tử, phần nhiều là các vị xuất gia bày tỏ lòng tin sâu vào Tam Bảo hoặc quyết tâm theo đuổi một hạnh nguyện của mình, quan trọng hơn hết là ý chí rèn luyện lòng khiêm cung, nhẫn nại qua sự hành trì vô cùng khó khăn, vất vả, ngõ hầu giúp tiêu trừ nghiệp chướng, phát triển thiện căn, mang đến sự an lạc về thể chất và tinh thần.
Năm nay chùa Đức Viên tổ chức lễ

TAM BỘ NHẤT BÁI

Vào ngày 20/08/2017,

Với sự tham dự của chư Ni các tự viện về tham dự khóa tịnh tu tại Đức Viên Tịnh Uyển.

Kính mời quý đồng hương Phật tử  về tham dự.

                                 CHÙA ĐỨC VIÊN

bottom of page