Khoa Tu Chu Ni

KHOÁ AN CU TẠI TỊNH UYỂN NĂM 2017

           Khóa Tu An Cư Kiết hạ tại Đức Viên San Jose 

  Bắt đầu ngày 15 -5 -2017 tới 26-8-2017.

            Chư Ni Tịnh tu tại Tinh Uy...

                             MÙA AN CƯ 2015 

Thư Mời Tham Dự Khóa Tu Tịnh Uyển Đức Viên

     Nam mô A Di Đà Phật,

Kính thưa Quý Ni Sư, chư huynh đệ,

Theo tin...

                            Cảm Niệm Tôn Sư

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Nam mô A Di Đà Phật.

Kính...

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Nam mô A Di Đà Phật,

Kính bạch Sư Bà Giáo thọ, quý Sư Thầy, quý Sư Già và toàn thể Đại chúng,

Giờ đây, trong giây phút thiêng liêng này, giây phút hiện hữu của những tâm hồn lắng sâu cung kính, giây...

Cảm Niệm Về Cha !

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Con kính bạch Sư Bà (Ni Sư) giáo thọ,kính bạch quý Sư Thầy, quý Sư già và toàn thể đại Chúng Hôm nay nhân ngày báo ân Phụ Mẫu, được tổ chức trong khóa tu của chư...

CẢM NIỆM VỀ MẸ!

       Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

       Nam Mô A Di Đà Phật.

       Kính lạy giác linh Sư Bà tọa chủ, kính bạch trên Sư Bà giáo thọ, kính bạc...

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.,Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính lạy Giác Linh Sư Bà tọa chủ Chùa Đức Viên. Kính bạch chư Tôn Đức Ni và toàn thể Đại Chúng.

Hôm nay là ngày mãn khóa tịnh tu của Chư Ni,...

Please reload