top of page

HÒA THƯỢNG HÂN HIỀN

Niệm Phật là lối tu thẳng tắp nhất - HT Hân Hiền
00:00 / 00:00
Bị ma chướng quấy rối làm hại - HT Hân Hiền
00:00 / 00:00
Mạng người vô thường - HT Hân Hiền
00:00 / 00:00
Nói về con người - HT Hân Hiền
00:00 / 00:00
Niệm Phật là lối tu thẳng tắp nhất - HT Hân Hiền
00:00 / 00:00
Đời người ngắn ngủi như giấc chiêm bao - HT Hân Hiền
00:00 / 00:00
Thế nào là chứng vô sanh pháp nhẫn - HT Hân Hiền
00:00 / 00:00
Xa Muôn Duyên cầu Sanh Tịnh Độ - HT Hân Hiền
00:00 / 00:00
bottom of page