top of page

QUÝ SƯ CÔ

sư già trung tuệ.JPG

SG Trung Tuệ

IMG_8378.jpg

Sư Trung Niệm

sư cô trung ngộ.jpg

Sư Trung Ngộ

Copy of trung hiển_edited.jpg

Sư Trung Hiển

IMG_8319.jpg

Sư Trung Mỹ

IMG_8332.jpg

Sư Trung Khoa

sư già trung nghị.JPG

SG Trung Nghị

sc_trung_khánh.jpg

Sư Trung Khánh

1387963893_hoa-dao-ngay-tet.jpg

Sư Trung Thảo

sc trung thuận.JPG

Sư Trung Thuận

IMG_8330.jpg

Sư Trung Duyên

IMG_1746.JPG

SG Trung Phổ

1387963893_hoa-dao-ngay-tet.jpg

Sư Trung Tịnh

sc trung châu.JPG

Sư Trung Châu

Copy of trung_ân_1_edited.jpg

Sư Trung Ân

IMG_8303.jpg

Sư Trung Lý

1387963893_hoa-dao-ngay-tet.jpg

SG Trung Thành

1387963893_hoa-dao-ngay-tet.jpg

Sư Trung An

trung mẫn.JPG

Sư Trung Mẫn

1387963893_hoa-dao-ngay-tet.jpg

Sư Trung Ý

1387963893_hoa-dao-ngay-tet.jpg

Sư Trung Nhã

bottom of page