top of page

NI CHÚNG CHÙA ĐỨC VIÊN

QUÝ SƯ THẦY BAN LÃNH CHÚNG

Sư Thầy Giám Viện
Sư Thầy Phó Giám Viện
Sư Thầy Thiền Quang
Sư Thầy Chúc Hòa
Sư Thầy Minh Tâm

BAN CỐ VẤN

QUÝ SƯ CÔ

1387963893_hoa-dao-ngay-tet.jpg

SG Trung Thành

1387963893_hoa-dao-ngay-tet.jpg

Sư Trung An

trung mẫn.JPG

Sư Trung Mẫn

1387963893_hoa-dao-ngay-tet.jpg

Sư Trung Ý

1387963893_hoa-dao-ngay-tet.jpg

Sư Trung Nhã

IMG_8378.jpg

Sư Trung Niệm

sư cô trung ngộ.jpg

Sư Trung Ngộ

Copy of trung hiển_edited.jpg

Sư Trung Hiển

IMG_8319.jpg

Sư Trung Mỹ

IMG_8332.jpg

Sư Trung Khoa

sc_trung_khánh.jpg

Sư Trung Khánh

1387963893_hoa-dao-ngay-tet.jpg

Sư Trung Thảo

sc trung thuận.JPG

Sư Trung Thuận

IMG_8330.jpg

Sư Trung Duyên

1387963893_hoa-dao-ngay-tet.jpg

Sư Trung Tịnh

sc trung châu.JPG

Sư Trung Châu

Copy of trung_ân_1_edited.jpg

Sư Trung Ân

IMG_8303.jpg

Sư Trung Lý

bottom of page