LẠT MA ZOPA RINPOCHE

Một đời sống có ý nghĩa - Lạt ma Zopa Rinpoche
00:00 / 00:00
Nhớ tưởng vô thường và cái cheết - Lạt ma Zopa Rinpoche
00:00 / 00:00