top of page

BAN ĐIỀU HÀNH

DSC_2981.JPG

Hiệu trưởng

Sư Thầy Đàm Nhật

hinh-nen-hoa-mai-dep-03.jpg

Thư kí - thủ quỹ

Cô Tâm Đức

DDBL-55522-u2hoadao4.jpg

Ban điều hành buổi sáng

Thầy Tuấn Võ

DDBL-55522-u2hoadao4.jpg

Ban điều hành buổi chiều

Cô Lan Hương

DSC_1609.jpg

Phó Hiệu Trưởng

Sư Thầy Thiền Quang

1387963893_hoa-dao-ngay-tet.jpg

Ban điều hành buổi sáng

Thầy Khánh Đặng

hoa-dao-ngay-tet-22.jpg

Ban điều hành buổi chiều

Thầy Minh Lâm

BAN GIẢNG HUẤN

Ban Giảng Huấn Niên Khóa 2015-2016                                                         

                    TBĐH: Thầy Khánh Đặng, thầy Tuấn Võ                                   

1        MG-1 Cô Mộng Hằng, Cô Thu Thủy, chị Amy                          

2        L1A-1          Thầy Tuấn Đoàn, Cô Thu Sơn                                

3        L1A-2          Cô Hồng Châu, Cô Yến                                

4        L1A-3          Cô Giang Thúy, Cô Thúy Ái                                  

5        L1B-1          Cô Yến Linh, Cô Cúc Huỳnh                                 

6        L1B-2          Cô Nghĩa Lai, Cô Ngọc Đẳng                                 

7        L1B-3          Cô Trang Trương, Cô Hiền Nguyễn                                 

8        L1C-1          Cô Khánh Hà, Cô Tiên Võ                                     

9        L1C-2          Cô Thiên Hương, Cô Bích Nguyễn                                   

10      L2-1  Cô Hữu Hoà, Cô Thanh Tiên                                  

11      L2-2  Cô Hồng Nguyễn, CôXuân Dương                                  

12      L4-1  Cô Tuý Phượng                                  

13      L5-1  Cô Kim Diệu Kết, Cô Tâm Thanh                                     

                              TBĐH: Thầy Minh Lâm;                              

1        MG-6 Cô Ngọc Ý, Cô Châu Lý, Cô Thảo Nguyễn                                

2        L1A-6          Cô Tiên Đinh, Cô Trang Huỳnh                                       

3        L1A-7          Cô Ngọc Anh, Cô Hương Lan, Cô Hương Trần               

4        L1A-8          Cô Tuyết Lê, Cô Quách Tuyết                                

5        L1A-9          Cô Thu Hồng, Cô Minh An                                    

6        L1B-6          Cô Thanh Nguyên, Cô Nana Loan                                    

7        L1B-7          Cô Cúc Hương, Thầy Philip Thái                                     

8        L1C-6          Cô Lan Hương, thầy Quang Minh, Anh Hùng Anthony   

9        L1C-7          Thầy Thanh Nam, thầy Duy Linh                                     

10      L2-6  Cô Thanh Hà, thầy Tú Giao                                    

11      L4-6  Cô Phan Hà, thầy Phương Dương                                    

12      L5-6  Thầy Hữu Thuận  

bottom of page