Mở Tầm Chân Tu.

Ta bà một cõi dạo chơi,

Như vầng trăng sáng, tỉnh lời pháp âm.

Thủy trong tinh ý chơn tâm,

"Hư Hư Lục" ngữ, mở tầm chân tu. 


 

Tâm Tuỳ Hỷ, áng chơn như,

Vân Du Hoằng hoá, huyền từ bang trao.

Đồng Nai Viên Chiếu tự hào,

Ươm mầm hạt ngọc, nhã vào vầng trăng.
 

Dán...

Thành Kính Tưởng Niệm

Giác Linh Ni Trưởng thượng Như hạ Thủy
 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 

Kính thưa Ban Tổ chức tang lễ,
 

Chúng con Cựu học Ni Chùa Thiền Đức vô cùng thương tiếc được tin Ni TrưởngThượng Như Hạ Thủy 
xả báo thân an nhiên thị tịch, vào cõi Niết B...

BÓNG HẠT NGÀN XA

Lênh đênh thân nghiệp chốn Ta bà

Cao vút mấy ngàn mấy dặm xa

Lời pháp ậm vang truyền nối mãi

Vẫn giữ danh thơm trọn tấc lòng.

Để rồi dừng lại đôi cánh mỏng

Nằm im một góc cưối trời xa

Đau đáu nỗi lòng  cỏ hoa còn đó

Mấy đoan thăng trầm có mấy ai?

Thành kính tưở...

Rạng Ngời Thiên Thu

(Thành Kính Tưởng Niệm Ni Trưởng thượng Như hạ Thuỷ)

Ta bà một thuở hiện thân,

"Sơn Đồng"(*) lên núi, lụy trần lánh xa.

Chơn Không, Bát Nhã hiền hoà,

Linh Chiếu, Viên Chiếu... vang ca một thời.

Đồng Nai, Lục Tỉnh nơi nơi...,

Tăng Ni, Phật Tử hết lời tán dư...

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca Mâu-ni

Kính thưa Ban Tổ chức Tang lễ
 

Hôm nay huynh đệ chúng con, đại diện Ni chúng thiền viện Viên Chiếu vô cùng xúc động trước tin buồn Ni trưởng Như Thủy viên tịch. Nơi xa xôi, chúng con xin hướng về Giác linh Ni trưởng Như Thủy kính thành...

VIÊN CHIẾU ƠI ! NGƯỜI ĐÃ ĐI RỒI

Người đã đi rồi em biết không ?
Tự nhiên thấy trống vắng trong lòng
Đại dương ngăn cách làm sao đến
Hướng vọng Phổ Hiền[1] hướng cửa Không [2]
*
Tôi nhớ ngày xưa đọc truyện Hư [3]
Chỉ đường tìm đến cõi Chân Như
Truyện dẫn hướng về đường...

Một đôi thùng gánh hai trăng

Một tâm tư trải mấy hằng hà sao.”

(thơ TN Như Thủy)

Gánh nước cây rừng siêng tưới: cây lớn cây nhỏ thấm ân

Quảy trăng nhẹ hẫng vai gầy: sao hôm sao mai rực sáng

Thi bút thiền ngôn hý lộng

Một thời ngơ ngẩn tao nhân

Pháp nhũ biện tài sâu rộng

Sỏi đ...

MỘT VẦNG TRĂNG

Kính cảm hoạ bài thơ : Một Vầng Trăng của Vĩnh Hảo-Tâm Quang
và Thành Kính tưởng niệm Giác Linh Ni Trưởng Thích Nữ Như Thuỷ .

Ngôn bút nguồn thiền cao rộng
Một đời thơi thới thi nhân
Biển trí lòng từ vượt sóng
Muôn người kính ngưỡng tri ân .

Người đi mở r...

ĐÔI VẦN THƠ TƯỞNG NIỆM
NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ THỦY

Vạn vật thế gian vô thường

Tin SƯ NHƯ THỦY niềm thương vô vàn

Mới đây diệu pháp âm vang

Hoa Kỳ hoằng pháp đạo tràng trang nghiêm

Sư có nụ cười thật hiền

Chuyển bánh xe pháp hữu duyên nơi này

Ni Trưởng thân thiện vui thay

...

Please reload