HÀNH HƯƠNG
CHÙA ĐỨC VIÊN HÀNH HƯƠNG CHIÊM BÁI ĐẤT PHẬT
PHÁI ĐOÀN CHÙA ĐỨC VIÊN VIẾNG THĂM TU VIỆN VIÊN QUANG
(từ ngày 05-10/12/2012)