TRƯỜNG VIỆT NGỮ ĐỨC VIÊN

Icon VNDV
Su Ba 13260.jpg

Trường Việt Ngữ Đức Viên là ngôi trường dạy Việt Ngữ đầu tiên ở San Jose, CA. USA.

Nam Mô A Di Đà Phật
Kính thưa quý vị phụ huynh học sinh

Vì tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo sự an toàn cho học sinh, cũng như nhân viên nhà trường, Trường Việt Ngữ Đức Viên vẫn đóng cửa cho đến hết năm học 2022-2023.

Nay thông báo đến quý phụ huynh học sinh và nhân viên nhà trường được biết.

Nam Mô A Di Đà Phật

1

Thầy lành bạn tốt giúp em nên người

Dead Sea

2

Nguyện không làm các điều ác

Nguyện làm các điều lành

Giữ tâm ý trong sạch

Đó là lời Phật dạy

3

Ngày nay học tập, ngày mai giúp đời