top of page

TRƯỜNG VIỆT NGỮ ĐỨC VIÊN

Icon VNDV
Su Ba 13260.jpg

Trường Việt Ngữ Đức Viên là ngôi trường dạy Việt Ngữ đầu tiên ở San Jose, CA. USA.

Nam Mô A Di Đà Phật
Kính thưa quý vị phụ huynh học sinh

Trường Việt Ngữ Đức Viên khai giảng khóa học mới vào ngày:
Chủ Nhật 18/09/2022

lớp buổi sáng: 9:00am - 12pm

lớp buổi chiều: 1:00pm - 4:00pm

Kính mời quí phụ huynh về chùa ghi danh cho các em

Nam Mô A Di Đà Phật

1

Thầy lành bạn tốt giúp em nên người

Dead Sea

2

Nguyện không làm các điều ác

Nguyện làm các điều lành

Giữ tâm ý trong sạch

Đó là lời Phật dạy

3

Ngày nay học tập, ngày mai giúp đời

bottom of page