TRƯỜNG VIỆT NGỮ ĐỨC VIÊN

Việt Ngữ Đức Viên

Trường Việt Ngữ Đức Viên là ngôi trường dạy Việt Ngữ đầu tiên ở San Jose, CA. USA.

Năm 1980, chùa Đức Viên tọa lạc tại ngôi nhà ở góc đường Hopkins và Evelyn ở San Jose, do Sư Bà Đàm Lựu trụ trì.

Book a place >