Cảm tạ: Môn đồ pháp quyến

 

                                                CẢm tạ của Ni chúng và Phật tử chùa Đức Viên)

 

NAM MÔ PHÁP GIỚI TẠNG THÂN A DI ĐÀ PHẬT

 

Hàng đệ tử xuất gia và tại gia chùa Đức Viên thành kính hướng về, đảnh lễ tri ân:

 

Chư Tôn Hòa Thượng Chứng minh Tang lễ,

Chư Tôn đức trong Ban Tổ chức Tang lễ,

Chư Tôn đức trong các phân ban của Tang lễ:

            Ban Thư ký

            Ban Nghi lễ

            Ban Tài vụ

            Ban Tiếp tân

            Ban Tiếp lễ và Xướng ngôn

            Ban Trật tự

            Ban Vận chuyển và Cư  trú

            Ban Trai soạn

            Ban Thị giả

            Ban Thiết trí và Trang hoàng

            Ban Phim ảnh, Ánh sáng và Âm thanh

            Ban Y tế

            Ban Chung cổ

            Ban Vệ sinh

            Ban Thực hiện Kỷ yếu,

Chư Tôn đức thuộc các hệ phái giáo hội Phật Giáo tại các tiểu bang Hoa Kỳ, Canda, Úc, Pháp, Na Uy, Đức, Thụy Sĩ, Ấn Độ niệm tình đồng đạo tổ chức và chứng minh lễ truy niệm tại địa phương,

Chư Tôn đức trong Pháp phái Sơn môn và các Chùa tại Việt Nam đã tổ chức  lễ truy niệm tại địa phương,

Chư vị Tôn đức đã gởi điện thư, vòng hoa, và tịnh tài phúng viếng chia buồn cùng Pháp quyến chúng con,

Quý vị Phật tử xa gần trực tiếp công quả, và cùng quý vị gián tiếp đóng góp tịnh tài phẩm vật trong Tang lễ, Các gia đình Phật tử, hội đoàn, thăm viếng và phúng điếu,

Quý vị trong các ban ngành đoàn thể các cơ quan truyền thông, truyền hình,

Quý vị chủ nhiệm các nhật báo, tuần báo Việt ngữ tại California,

Nhân viên nhà quàn Oakhill,

Nhân viên sở cảnh sát San Jose,

Chính quyền sở tại San Jose.

 

Môn đồ pháp quyến và Phật tử chùa Đức Viên chúng con xin thành tâm tri niệm ân đức của chư Tôn đức và quý liệt vị đã giúp đỡ cho chúng con trong suốt thời gian Tang lễ và đã gia tâm cầu nguyện cho Giác linh Sư chúng con được cao đăng Phật cảnh.

Đau xót, trống vắng trước sự mất mát lớn lao giữa tình nghĩa Thầy trò, chúng con chắc hẳn không tránh khỏi thất niệm, thiếu lễ nghi trong việc cung đón quý Ngài và chậm trễ trong công việc.

Chúng con xin được thành tâm sám hối quý Ngài và chư liệt vị.

 

Ngưỡng nguyện Tam Bảo gia hộ quý Ngài từ bi trí tuệ vô biên, tận độ hậu lai chúng con. Kính chúc quý liệt vị thân tâm thường lạc.

 

LỜI CẢM TẠ

 

Ban Thực Hiện Kỷ Yếu chúng con xin đê đầu đảnh lễ cảm tạ sự đóng góp của chư Tôn Đức Tăng, Ni và Phật tử xa gần.

 

Tất cả những điều chúng con thực hiện được đều nhờ công đức vô giá của quý Ngài và chư liệt vị.

 

 

 

CÁO LỖI

 

Vì khuôn khổ có giới hạn, Ban Thực Hiện Kỷ Yếu chúng con  rất tiếc không thể đăng trọn vẹn tất cả các điện thư, và những dòng lưu niệm cùng một số bài khác đã nhận được.

 

Trong khi thực hiện tập Kỷ Yếu này chúng con chắc chắn có nhiều thiếu sót, ngưỡng mong chư Tôn Đức và quý vị từ bi hoan hỷ cho.

 

Chúng con xin thành tâm sám hối.

 

BAN THỰC HIỆN KỶ YẾU

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square