LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 01/2018

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ hai, Ngày 15/01/2018, Lúc 06:45pm

-Thứ Ba, Ngày 30/01/2018, Lúc 06:45pm

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Ba, Ngày 16/01/2018, Lúc 07:00pm

-Thứ Tư, Ngày 31/01/2018, Lúc 07:00pm

 

3. LỄ THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

-Thứ bảy, Ngày 13/01/2018, Lúc 08:00am

 

4. KHÓA TU TỊNH KHẨU NIỆM PHẬT

-Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 13/01/2018

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square