top of page

MỘT VẦNG TRĂNG

MỘT VẦNG TRĂNG

Kính cảm hoạ bài thơ : Một Vầng Trăng của Vĩnh Hảo-Tâm Quang và Thành Kính tưởng niệm Giác Linh Ni Trưởng Thích Nữ Như Thuỷ . Ngôn bút nguồn thiền cao rộng Một đời thơi thới thi nhân Biển trí lòng từ vượt sóng Muôn người kính ngưỡng tri ân .

Người đi mở rộng con đường ( Đạo ) Thênh thang một trời nhẹ nắng Đêm về vì sao sáng lặng Trầm mặc cùng với ánh trăng .

Bỏ buông thế đời cất bước Mắt thương nhìn cõi chim bao Thân chơi giữa dòng sanh tử Bước về cùng với trời cao .

Ta như chim cánh giữa trời Tung bay khắp cõi cuộc đời hư vô Chẳng lưu dấu vết sông hồ Trời mây lẵng lặng mặt hồ nước trong .

Tánh Thiện 21-3-2018

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page