Một vài hình ảnh về Khoá tu An Cư tại Đức Viên Tịnh Uyển năm 2015

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square