top of page

ĐỨC VIÊN TỊNH UYỂN

       

Tịnh Uyển là cơ sở thứ hai của Chùa Đức Viên, diện tích rộng hai mươi mẫu, nằm lọt thỏm giữa vùng núi cao, cây lá xanh mướt bốn mùa của thành phố Los Gatos, tiểu bang Cali, nước Hoa Kỳ. Đây là nơi để đại chúng tu tập tinh chuyên theo tâm nguyện của Cố Sư Bà Toạ Chủ chùa Đức Viên. Môi trường ở đây thật yên tĩnh và thanh bình, không khí trong lành tươi mát thuận duyên cho ni chúng và hàng phật tử tại gia cắt bớt duyên trần, hầu thúc liễm thân tâm, chuyên dụng công để trừ khử nhiều tập khí và lỗi lầm, như lời Chư Tổ dạy chúng ta "hãy nhạt một phần tình đời thêm nặng một phần đạo".

Tịnh Uyển không tiếp đón khách vãng lai, chỉ để tổ chức những khoá tịnh tu, Phật thất, nhằm trợ duyên cho sự dụng công của mọi người, cùng chí hướng vãng sanh.

Mong mỏi chư huynh đệ cùng nhau kiên nhẫn thực tập, vượt qua những khó nhọc của bản thân, để thành tựu đạo nghiệp.

Liên Tông Thập Tổ Đại Sư Hành Sách dạy rằng:

" Nay tôi kính khuyên các bạn: Ai đã ghi danh vào Liên Xã, người ấy chính là hoa Ưu đàm trong nhà lửa, hãy nên đầy đủ ý nguyện chân thật, phát tâm ưa- chán, coi tam giới như lao ngục, coi vườn nhà như gông cùm, coi thanh sắc như chất độc của loài chim trầm, coi danh lợi như xiềng xích, coi cảnh ngộ cùng - thông trong mấy mươi năm như giấc mộng đêm qua, coi một kỳ thọ báo trong cõi Sa bà như nơi quán trọ, ngủ qua một đêm liền bỏ đi, chỉ lấy việc trở về nhà làm trọng. Như ý cũng được, chẳng như ý cũng xong, bỏ được những chuyện chỉ tồn tại trong chốc lát, nhất tâm niệm Phật. Nếu thật sự làm được như thế mà chẳng sanh Tịnh độ thì chư Phật đều thành nói dối. Xin hãy cùng gắng sức".

bottom of page