top of page

PHẠT LỆ

Áp dụng cho Ni chúng Chùa Đức Viên

  Trong Lệ Cấm của Phật Thất, Tổ thứ 10_ Đại Sư Hành Sách có dạy:

            "Những điều phạt lệ bắt buộc phải tuân hành là vì muốn ngăn ngừa phóng dật, giúp thành trợ hạnh, chứ chẳng phải vì ưa bày vẽ rắc rối. Đại chúng nên nghĩ rằng: "Một đời sao nhãng, nay chỉ tinh tấn trong bảy ngày, ai nấy phải khẩn thiết dốc sức mạnh mẽ, chẳng tiếc thân mệnh, chẳng luận đi đứng nằm ngồi, uống ăn tiêu tiểu, một câu hồng danh như hơi thở chẳng đoạn, chẳng thể ngưng dứt phút chốc, xen tạp trong chốc lát. Đã muốn nhất tâm bất loạn thì thật chẳng phải tầm thường, phải nên niệm Phật như thế, hãy suy nghĩ mà gắng lên ! Kính mong đại chúng giúp nhau rèn giũa, làm gương cho nhau, tự nghiêm, tự trọng, tinh tấn chẳng phóng dật, tuân thủ các điều lệ trên để khỏi bị phạt. "

 

            Học theo những lệ cấm đó, để giúp Ni chúng trừ bỏ tập khí, thuần thục nếp sống thiền môn, ngõ hầu thành tựu Tịnh Nghiệp, đại chúng đồng thuận áp dụng những phạt lệ sau:

 • LỖI BẬC THƯỢNG _ Không sợ nhân quả, phiền nhiễu ảnh hưởng đại chúng.

 1. Lý sự, trả treo, vô lễ, không lắng nghe lời dạy của quý Sư.

 2. Tuyên bố rời chúng, bất cần, mỗi khi phiền não, bất mãn.

 3. Lời nói và hành động gây chia rẽ, kết bè phái, tổn hại đến thanh danh Tam Bảo v.v...

 4. Phiền não, viện cớ không có lý do chính đáng, từ chối trách nhiệm, việc làm. 

 5. Chưa được sự chấp thuận của Ban Chức Sự mà tự ý bỏ ngang phận việc của mình.

 6. Cang cường, ương ngạnh, đại chúng khuyên can quá ba lần mà không sửa đổi.

 7. Chống lại lệnh Tăng, xuyên tạc sự thật, bao che người bị quở phạt, gây ác cảm, ảnh hưởng đến đại chúng. 

 8. Lớn tiếng, lắm lời cãi vã; hăm dọa tát tai bạn đồng tu dù với bất cứ lý do nào. Phải nhẫn nhịn, chờ đến khi tâm được ôn hòa, bình tĩnh, thì giải thích để thông cảm lẫn nhau. Nếu cùng to tiếng sẽ bị phạt cả hai.  Người nhẫn nhịn, không trêu chọc, được miễn phạt.

 9. Chuyện nhỏ xảy ra mà không tự thu xếp, giải quyết, thưa lên quý Sư Thầy, nếu người thưa chuyện có lỗi sẽ bị phạt gấp bốn lần. Nếu người thưa không có lỗi thì cả hai đều bị phạt giống nhau. Nên học hạnh không tranh cãi, nhẫn nhịn, thông cảm, tha thứ.

 10. Những vị có trách nhiệm liên quan với nhau, nếu không hòa hợp trao đổi, chia sẻ để cho việc Tam Bảo hư hao, trễ nãi sẽ cùng bị phạt.  Thấy bạn đồng tu, đồng liêu không biết, làm sai mà cố tình làm ngơ, không giúp đỡ, không chỉ bảo dùm, sẽ bị phạt.

 11. Kể lỗi các vị lớn hơn mình giữa đại chúng. Nếu muốn trình bày, giải thích phải gặp riêng vị đó ít nhất ba lần, không giải quyết được, mới thưa lên ban Chức Sự. Nếu sự thưa trình có tính cách bất kính, ác cảm, đôi co thì người trình sẽ bị phạt gấp 4 lần. Nên học hạnh khiêm cung, tuỳ thuận.

 12. Nếu các vị nhỏ hơn có lỗi gì, ban Chức Sự phải răn nhắc, dạy bảo ít nhất ba lần. Nếu không nghe lời, mới đưa ra giữa chúng. Nếu vị đưa ra đại chúng có lỗi không nghiêm minh thì vị đó sẽ bị phạt gấp 4 lần. Nên học hạnh bao dung, từ ái và tận tâm chỉ dạy.

 13. Nếu nói lỗi của Ni chúng cho phật tử nghe, khiến họ mất tín tâm.

 

 • LỖI BẬC TRUNG _  Không tuân giữ nội quy, không tròn trách nhiệm

 1. Sử dụng điện thoại ngoài giờ quy định (được dùng: 6pm-9:30pm  ngày Chủ nhật). Không phải việc Tam Bảo lên mạng, xem phim, nghe nhạc.

 2. Xả rác, quần áo bày bừa trong liêu phòng , nhà vệ sinh làm phiền bạn đồng liêu.

 3. Làm việc không theo sự hướng dẫn, quy định dẫn đến hư hao.

 4. Không chu toàn việc chúng, nhận việc rồi bỏ qua. (- Ban hương đăng để hoa héo, trái cây hư, Ban thông tin dán thông báo trễ, không trang nghiêm, Phiên trị nhật không dọn dẹp sạch sẽ trước khi giao phiên, Ban trị nguyệt không kiểm soát thực phẩm để bị mốc meo, hư phí,  Ban tri khố không dọn gọn các kho để phát sinh chuột, gián, v.v. Ban thị giả không chu toàn, Ban vệ sinh, rác không gọn, sạch; lon để không cất vào xe, phiền mọi người.  Tất cả các ban không tròn bổn phận)

 5. Trả lời “không biết” để an thân, né tránh việc chung.

 6. Không kiểm nghiệm cẩn thận, trả lời ẩu, qua loa cho xong việc.

 7. Nói dư thừa, lãi nhãi một mình, biện bạch, tự bào chữa lỗi lầm.

 8. Không theo lời dạy của Ban Chức Sự, không phải phần việc, trách nhiệm mà tự ý giải quyết, sữa đổi công việc.

 9. Dẫn lễ không theo nghi thức, giờ giấc đã qui định của Chùa.Thỉnh pháp khí sai nghi thức. Phải học rành rẽ cách thỉnh chuông, mõ, khánh để dẫn chúng trong các khóa lễ.

 10. Trễ giờ khóa lễ, thọ trai, lớp học, buổi họp, chấp tác, sinh hoạt chúng ... mà không xin phép (đến sau hồi chuông, trừ có lý do chính đáng, trễ quá 30' xem như vắng).

 

 • LỖI BẬC HẠ _ Thiếu oai nghi

 1. Không cúi đầu xá Phật, khi ra vào chính điện. Đi tắt ngang, làm ồn trước mặt người đang lễ Phật, niệm Phật. Nói chuyện trong chính điện (trừ vị Hương đăng cần hướng dẫn Phật tử làm việc, nhưng phải ngắn gọn, vừa đủ nghe).

 2. Không dừng lại, xá chào và nhường quý Sư đi trước. Khi nghe quý Sư gọi hay dạy bảo, không đáp lại "A Di Đà Phật". Đứng trên cao, ở xa nói chuyện với quý Sư.

 3. Muốn thưa thỉnh việc gì, phải đích thân lên gặp quý Sư Thầy, không được hỏi qua điện thoại (trừ phi có việc cấp bách)

 4. Vui, buồn bất chợt, thể hiện sự bất kính (nhất là thị giả.)

 5. Khi được chỉ bảo hay có vị ngỏ ý phụ giúp, không được từ chối một cách gắt gỏng cau có, thiếu nhã nhặn, khiêm cung. 

 6. Mang điện thoại khi lên chính điện, lớp học, buổi họp. Nói chuyện điện thoại trong liêu phòng phiền bạn đồng tu. (nhất là vào giờ chỉ tịnh trưa và tối)

 7. Hành động thô tháo; đóng mở cửa mạnh tay; ở xa kêu gọi, cười nói lớn tiếng, ồn náo làm động niệm; vừa đi vừa mặc áo, vừa uống nước, ăn bánh ... Dùng chân xê dịch bồ đoàn, ghế trên chính điện.

 8. Ngày tịnh khẩu, dùng tay chỉ trỏ, ra dấu huyên thuyên với người

 9. Ăn trước chúng, ăn quá phần, ăn mích chúng . . . Nhận thức ăn riêng cúng dường của Phật tử. Nếu có tín chủ biệt cúng, phải cúng dường lên đại chúng.

 10. Ngồi ăn dưới bếp vào giờ ăn sáng và trưa.

 11. Thức ăn cá nhân để bừa bãi, không dọn dẹp. Nếu để trong tủ lạnh, tủ đá, bừa bãi mà không ghi tên,  nếu phát hiện sẽ bị phạt gấp đôi.

 12. Giặt y phục không đúng giờ, giặt quá ít hoặc quá nhiều.

 13. Ngủ nghỉ không phải giờ chỉ tịnh  (nhất là giờ chấp tác), không phải ở đơn của mình bất cứ lúc nào.

 

 • VI PHẠM:             -Lỗi bậc thượng phạt $15.
                                    -Lỗi bậc trung phạt $10.

                                                        -Lỗi bậc hạ phạt $5.

* Nếu không có tiền đóng phạt, sẽ trừ vào tiền chia chúng.

* Nếu xin sám hối trong ngày phạm lỗi với Thầy Quản chúng, chỉ bị phạt phân nửa.

* Nếu chờ Thầy Quản chúng nhắc, phải nộp đủ tiền phạt.

* Nếu để vị khác nêu lên, phải sám hối ngày tụng giới Thanh Văn và bị phạt gấp đôi.

* Khi được nhắc, mà cãi bướng, đôi co, không nhận lỗi, phạt gấp bốn lần.

* Nếu trong một tháng phạm cùng một lỗi đến ba lần, nộp phạt gấp đôi và sám    
   hối ngày tụng giới Bồ Tát.

           

 

            Kính mong toàn chúng đồng tuân thủ nội quy, giữ chánh niệm, nhiếp tâm vào câu Phật hiệu để đại chúng được an hoà, cùng vui tu học. 

            Chùa Đức Viên

bottom of page