Sự Hình Thành

Chùa Đức Viên do Sư Bà Đàm Lựu sáng lập, tu theo truyền thống Bắc tông, đón chào tất cả mọi người với nhiệt tâm tu tập. Tại chùa thường có lớp học sáng và chiều về Lời Khai Thị của Chư Tổ Tịnh Độ để nhắc nhở chúng sanh luôn nhớ niệm Phật.

Chùa Đức Viên do Sư Bà Đàm Lựu sáng lập, tu theo truyền thống Bắc tông, đón chào tất cả mọi người với nhiệt tâm tu tập. Tại chùa thường có lớp học sáng và chiều về Lời Khai Thị của Chư Tổ Tịnh Độ để nhắc nhở chúng sanh luôn nhớ niệm Phật.